دانلود موزیک ویدیو با تو حکایتی دگر این دل ما به سر کند از سیاوش قمیشی و مسعود فردمنش

دانلود موزیک ویدیو با تو حکایتی دگر این دل ما به سر کند از سیاوش قمیشی و مسعود فردمنش

دانلود موزیک ویدیو با تو حکایتی دگر این دل ما به سر کند شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند – ورژن بدون دکلمه – از سیاوش قمیشی

دانلود موزیک ویدیو با تو حکایتی دگر این دل ما به سر کند شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند – ورژن بدون دکلمه – از سیاوش قمیشی

دانلود موزیک ویدیو در این زمانه بی هیاهوی لال پرست – به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست – از حبیب

دانلود موزیک ویدیو در این زمانه بی هیاهوی لال پرست – به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست – از حبیب

دانلود موزیک ویدیو با تو حکایتی دگر این دل ما به سر کند شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند – همراه دکلمه – از سیاوش قمیشی

دانلود موزیک ویدیو با تو حکایتی دگر این دل ما به سر کند شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند – همراه دکلمه – از سیاوش قمیشی

دانلود موزیک ویدیو زدست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد – اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چون است و آن چون – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو زدست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد – اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چون است و آن چون – از شکیلا