دانلود موزیک ویدیو بهتر از من چه کسی عاشق تر از من چه کسی از معین

Lyrics
بهتر از من چه کسی . عاشق تر از من چه کسی
واسه ی عشق تو دیوونه تر از من چه کسی
اگه قربونی می خواستی بهتر از من چه کسی
واسه پیش مرگ تو اماده تر از من چه کسی
تو اگه چشمه بودی تشنه تر از من چه کسی
واسه دلداری دادن خسته تر از من چه کسی
بهتر از من چه کسی . عاشق تر از من چه کسی
همه راه ها رو به من سد کردی
عشقم و رد کردی
به خودت بد کردی . به خودت بد کردی
فصل گل . فصل اقاقی . فصل سازگاری ساغر و ساقی
فصل خوب انتظار از پشت شیشه
فصل دل بستگی ساقه و ریشه
همه راه ها رو به من سد کردی
عشقم و رد کردی
به خودت بد کردی . به خودت بد کردی
واسه تسلیم و رضا دست و پا بسته تر از من چه کسی
در پرستیدن تو دیگه وا رسته تر از من چه کسی
بهتر از من چه کسی . عاشق تر از من چه کسی
واسه ی عشق تو دیوونه تر از من چه کسی
بهتر از من چه کسی . عاشق تر از من چه کسی
واسه ی عشق تو دیوونه تر از من چه کسی
بهتر از من چه کسی . عاشق تر از من چه کسی
واسه ی عشق تو دیوونه تر از من چه کسی

دانلود موزیک ویدیو برگ گل محمدی چه عالمی بهم دادی از سامان

دانلود موزیک ویدیو برگ گل محمدی چه عالمی بهم دادی از سامان

دانلود موزیک ویدیو چه کنم وای چه کنم برا تو تنگه دلم – کوه غم – از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو چه کنم وای چه کنم برا تو تنگه دلم – کوه غم – از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو روزگار من چه صفایی داشت وقتی مادر صبح ها سفره ای میذاشت – به خدا مادر بی تو غمگینم – از سعید شایسته

دانلود موزیک ویدیو روزگار من چه صفایی داشت وقتی مادر صبح ها سفره ای میذاشت – به خدا مادر بی تو غمگینم – از سعید شایسته

دانلود موزیک ویدیو بالا و بلایی دمت گرم چه دلربایی دمت گرم از مرتضی

دانلود موزیک ویدیو بالا و بلایی دمت گرم چه دلربایی دمت گرم از مرتضی

دانلود موزیک ویدیو تو اون شام مهتاب کنارم نشستی – تو دونسته بودی چه خوش باورم من – شام مهتاب – از داریوش

دانلود موزیک ویدیو تو اون شام مهتاب کنارم نشستی – تو دونسته بودی چه خوش باورم من – شام مهتاب – از داریوش

دانلود موزیک ویدیو نگران خودمم كه چه طوري بي تو بمونم – اینقدر دوست دارم – از شهره

دانلود موزیک ویدیو نگران خودمم كه چه طوري بي تو بمونم – اینقدر دوست دارم – از شهره

دانلود موزیک ویدیو باز گفتگوی عشقه بگو مگوی عشقه – چه احساس قشنگی بهار رنگارنگی صدای زنگ عشقه چقدره گوش بزنگیم – از شهرام صولتی

Lyrics
باز گفتگوی عشقه بگو مگوی عشقه
باز دل تنهای من در جستجوی عشقه
این شور و حال از منه یا های و هوی عشقه
عشقه اشتباه نکنم چرا روش در و وا نکنم
یه عمریه به دنبالشم چرا اونو صدا نکنم
عشقه اشتباه نکنم چرا روش در و وا نکنم
یه عمریه به دنبالشم چرا اونو صدا نکنم
چه احساس قشنگی بهار رنگارنگی
صدای زنگ عشقه چقده گوش به زنگی
چه احساس قشنگی بهار رنگارنگی
صدای زنگ عشقه چقده گوش به زنگی
صدای پاش میآد یواش یواش میآد
غمشو دوست دارم اونم باهاش میآد
صدای پاش میآد یواش یواش میآد
غمشو دوست دارم اونم باهاش میآد
عشقه اشتباه نکنم چرا روش در و وا نکنم
یه عمریه به دنبالشم چرا اونو صدا نکنم
صدای پاش میآد یواش یواش میآد
غمشو دوست دارم اونم باهاش میآد
چه احساس قشنگی بهار رنگارنگی
صدای زنگ عشقه چقده گوش به زنگی

دانلود موزیک ویدیو یادمه اون دم آخر با چشام بهت میگفتم میری و من تا همیشه یاد این لحظه میفتم – کاشکی بودی و میدی بعد تو چه حالی دارم – از جهان

دانلود موزیک ویدیو یادمه اون دم آخر با چشام بهت میگفتم میری و من تا همیشه یاد این لحظه میفتم – کاشکی بودی و میدی بعد تو چه حالی دارم – از جهان