دانلود موزیک ویدیو امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم – از شادی پـر گـیرم کـه رسـم بـه فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک – غوغای ستارگان – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم – از شادی پـر گـیرم کـه رسـم بـه فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک – غوغای ستارگان – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو پرند‌ه های قفسی عادت دارن به بی کسی – تو آسمون ندیدن خورشید چه نوری داره – از سیاوش قمیشی

دانلود موزیک ویدیو پرند‌ه های قفسی عادت دارن به بی کسی – تو آسمون ندیدن خورشید چه نوری داره – از سیاوش قمیشی

دانلود موزیک ویدیو امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم – از شادی پـر گـیرم کـه رسـم بـه فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک – غوغای ستارگان – کنسرت – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم – از شادی پـر گـیرم کـه رسـم بـه فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک – غوغای ستارگان – کنسرت – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو در آسمان عشق من نوری نمیتابد چرا از عماد رام

دانلود موزیک ویدیو در آسمان عشق من نوری نمیتابد چرا از عماد رام  

دانلود موزیک ویدیو در خرابات مغان نور خدا می بینم این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو در خرابات مغان نور خدا می بینم این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم از شکیلا