دانلود موزیک ویدیو یه یار خوشگلی دارم – گوش نمیده به من – مادمازل – از شهرام شب پره

دانلود موزیک ویدیو یه یار خوشگلی دارم – گوش نمیده به من – مادمازل – از شهرام شب پرهAudio

Video

Lyrics

متن آهنگ مادمازل از شهرام شب پره

يه يار خوشگلي دارم

خوش آب گلي دارم

ميگم نده منو آزارم

گوش نميده به من

نكه نميدم

خيلي خوشگه يارم

همينه مشكله كارم

هي منو ميده آزارم

گوش نميده به من

نكه نميدم

يه دل ميگه بايد تنهاش بزارم

يه دل ميگه بايد طاقت بيارم

بله

شايد بايد فراموشش كنم

آتيش عشق خاموش كنم

اما نه اين دلم راضي نميشه ر

تا بوده این همین بوده هميشه

بايد بگم يه جمله رو خلاصه

نميخواد مادمازل منو بشناسه

نكه نميخوام

شده يارم و شدم يارش

شدم عاشق اطوارش

ميخوام برم به ديدارش

گوش نميده به من نكه نميدم

شدم آلت گرفتارش

منو كشته با اطوارش

همش لجبازیه

گوش نميده به من نكه نميدم

گوش نميده به من نه

گوش نميده گوش نميده

گوش نميده به من

نه نه كه نميدم

اگه نياد به ديدن من اينبار

بايد دل بكنم ازش من انگار

منو گذاشته بر سر دو راهي

نميدونم چي كار كنم با اين يار

چي كار كنم با مادمازل من اينبار

شده يارم و شدم يارش

شدم عاشق اطوارش

ميخوام برم به ديدارش

گوش نميده به من

شدم آلت گرفتارش

منو كشته با اطوارش

همش لجبازیه كارش

گوش نميده به من نكه نميدم