دانلود موزیک ویدیو گل سنگم چی بگم از دل تنگم – مثل بارون اگه بباری خبر از حال من نداری – از shani

دانلود موزیک ویدیو گل سنگم چی بگم از دل تنگم – مثل بارون اگه بباری خبر از حال من نداری – از shani

 

longday

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

 

Lyrics

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم
مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم
گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم
مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم
هـمـه آهـم همه درم
مـثـل طـوفـان پر گردم
هـمـه آهـم همه درم
مـثـل طـوفان پر گردم
باد مـسـتم کـه تـو صـحـرا
می پیچم دور تو می گردم
گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم
مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم
مثل بـارون اگه نـبـاری
خبر از حال من نـداری
بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگـت برام می سوزه
گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

Gole Sangam – stone flower

I am a stone flower
what to say from my longing heart
like sun if not on me
doesn’t shine I am cold and colorless
I am a stone flower
what to say from my longing heart
like sun if not on me
doesn’t shine I am cold and colorless
I’m all sighs and all pain
like a storm I’m full of dust
I’m all sighs and all pain
like a storm I’m full of dust
a drunken wind in the desert
lost and going in circles around you
if you don’t fall on me like rain
and you don’t know how I’m doing
I’ll be losing my petals in two days
your stone heart is softening for me
I am a stone flower
what to say from my longing heart