دانلود موزیک ویدیو گفتی به من میمونی با من تا دنیا دنیا دنیاس نگفتی – قسماتم دروغ بود دروغ بود و دروغ بود حرفاتم دروغ بود دروغ بود آی دروغ بود – از شراره و شهرام شب پره

دانلود موزیک ویدیو گفتی به من میمونی با من تا دنیا دنیا دنیاس نگفتی – قسماتم دروغ بود دروغ بود و دروغ بود حرفاتم دروغ بود دروغ بود آی دروغ بود – از شراره و شهرام شب پره

لینک دانلود
لینک دانلود