دانلود موزیک ویدیو نفسی هست و دمی هست – منه اهل قناعت از امروز تا قیامت – آهای روزگار – کهنه شراب – از شهلا سرشار

دانلود موزیک ویدیو نفسی هست و دمی هست – منه اهل قناعت از امروز تا قیامت – آهای روزگار – کهنه شراب – از شهلا سرشار


Audio
Video

Lyrics

نفسی هست و دمی هست و از اون کهنه شراب ، هم کمی هست
واسه ی شنیدن شکوه ی آدم ، هنوزم آدمی هست
منه اهل قناعت
از امروز تا قیامت
به هرچی بی نیازه
می دم دسته رفاقت
می دم دسته رفاقت
به هرچی بی نیازه