دانلود موزیک ویدیو من از بی نیازی به ثروت رسیدم که از بی نیازان غنی تر ندیدم از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو من از بی نیازی به ثروت رسیدم که از بی نیازان غنی تر ندیدم از حمیرا


Audio

Video

Lyrics

من از بی نیازی به ثروت رسیدم

که از بی نیازان غنی تر ندیدمبرای رسیدن به آرامش دل

من از مال دنیا چه آسان بریدم

من از بی نیازی به ثروت رسیدم حمیرا

که از بی نیازان غنی تر ندیدم

خدایا من از تو دولت نمی خواهم

مطاع دنیا و شوکت نمی خواهم

فقط به لطف بی کرانت

به من عطا کن آرامش خاطر

ای خالق قادر

خدایا من از تو دولت نمی خواهم

مطاع دنیا رو شوکت نمی خواهم حمیرا

فقط به لطف بی کرانت

به من عطا کن آرامش خاطر

ای خالق قادر

فقط به لطف بی کرانت

به من عطا کن آرامش خاطر

من از بی نیازی به ثروت رسیدم حمیرا

که از بی نیازان غنی تر ندیدم

من مشتری دائم می خانه ی عشقم

سرمست و خراباتی پیمانه ی عشقم

با من سخن از قصر سلیمان نتوان گفت

درویش صفت عاشق ویرانه ی عشقم

با من سخن از قصر سلیمان نتوان گفت

درویش صفت عاشق ویرانه ی عشقم

من از بی نیازی به ثروت رسیدم

که از بی نیازان غنی تر ندیدم