دانلود موزیک ویدیو منو سر به راه كرده از همه جدا كرده – دلم – از لیلا فروهر

دانلود موزیک ویدیو منو سر به راه كرده از همه جدا كرده – دلم – از لیلا فروهرAudio

Video

Lyrics

منو سر به راه كرده
از همه جدا كرده
ببین چه شور و حالی
دلم باز به پا كرده
آخ دلم باز به پا كرده
منو سر به راه كرده دلم
از همه جدا كرده دلم
ببین چه شور و حالی
دلم باز به پا كرده
آخ دلم باز به پا كرده
لیلای پریشون توام
با تو میمونم تا كه بمیرم

لیلام من و مجنون توام با تو میمونم تا كه بمیرم
لیلای پریشون توام
با تو میمونم تا كه بمیرم
لیلام من و مجنون توام با تو میمونم تا كه بمیرم
منو سر به راه كرده
از همه جدا كرده
ببین چه شور و حالی
دلم باز به پا كرده
آخ دلمدانلود موزیک ویدیو منو سر به راه كرده – دلم – از لیلا فروهر باز به پا كرده
دلم می خواد بشم از این آشفته تر
كه هر چی عاشقه بزارم پشت سر
دلم می خواد بشم از این آشفته تر

كه هر چی عاشقه بزارم پشت سر
منو سر به راه كرده
از همه جدا كرده
ببین چه شور و حالی
دلم باز به پا كرده
آخ دلم باز به پا كرده
منو سر به راه كرده دلم
از همه جدا كرده دلم
ببین چه شور و حالی
دلم باز به پا كرده
آخ دلم باز به پا كرده
تا اوج بلند آسمون با تو پریدم با تو پریدم

تا جایی كه جز عشق تو من هیچی ندیدم هیچی ندیدم
تا اوج بلند آسمون با تو پریدم با تو پریدم
تا جایی كه جز عشق تو من هیچی ندیدم هیچی ندیدم
منو سر به راه كرده
از همه جدا كرده
ببین چه شور و حالی
دلم باز به پا كرده
آخ دلم باز به پا كرده
دلم می خواد بشم از این آشفته تر
كه هر چی عاشقه بزارم پشت سر
دلم می خواد بشم از این آشفته تر
كه هر چی عاشقه بزارم پشت سر