دانلود موزیک ویدیو لاله کوهستانم دختری از ایرانم – دختر کردستان – از شیلا

دانلود موزیک ویدیو لاله کوهستانم دختری از ایرانم – دختر کردستان – از شیلا

longday

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

 

Lyrics

لالهء کوهستانم
دختری از ایرانم
لالهء کوهستانم
دختری از ایرانم
نقطهء پرواز عشق
زادهء کردستانم
نقطهء پرواز عشق
زادهء کردستانم
مه به تنم تابیده
زهره به من خندیده
مه به تنم تابیده
زهره به من خندیده
تاج سرم خورشیده
آتش جاویدانم
تاج سرم خورشیده
دختر کردستانم
وقتی عاشق باشم
عاشق ترین یارم
یار وفادارم
تا جون به تن دارم
پابنده سوگندم
وقتی که دل دادم
در شوره دل بستن
شیرینه فرهادم
لالهء کوهستانم
دختری از ایرانم
لالهء کوهستانم
دختری از ایرانم
نقطهء پرواز عشق
زادهء کردستانم
نقطهء پرواز عشق
زادهء کردستانم
مه به تنم تابیده
زهره به من خندیده
مه به تنم تابیده
زهره به من خندیده
تاج سرم خورشیده
آتش جاویدانم
تاج سرم خورشیده
دختر کردستانم
فرقی نداره که تو قصر طلا بخوابم
یا مثل ماه به کلبهء حصیر یار بتابم
تو زندگی عشقه که خوشبختی برام میاره
من دختر کردستانم خودم طلای نابم
من دختر کردستانم خودم طلای نابم
خدا با شوره عاشقی خاک منو سرشته
اسممو با خط طلا تو قصه ها نوشته
من اون گلم که ریشه ام از خاک پاک عشقه
کردستان ایران من یه خطه از بهشته
کردستان ایران من یه خطه از بهشته
لالهء کوهستانم
دختری از ایرانم
لالهء کوهستانم
دختری از ایرانم
نقطهء پرواز عشق
زادهء کردستانم
نقطهء پرواز عشق
زادهء کردستانم
مه به تنم تابیده
زهره به من خندیده
مه به تنم تابیده
زهره به من خندیده
تاج سرم خورشیده
آتش جاویدانم
تاج سرم خورشیده
دختر کردستانم
وقتی عاشق باشم
عاشق ترین یارم
یار وفادارم
تا جون به تن دارم
پابنده سوگندم
وقتی که دل دادم
در شوره دل بستن
شیرینه فرهادم
لالهء کوهستانم
دختری از ایرانم
لالهء کوهستانم
دختری از ایرانم
نقطهء پرواز عشق
زادهء کردستانم
نقطهء پرواز عشق
زادهء کردستانم