دانلود موزیک ویدیو عقل عاشق به چشماش نیست – احساس شیرین – از شهیاد

دانلود موزیک ویدیو عقل عاشق به چشماش نیست – احساس شیرین – از شهیاد

Audio


Video

Lyrics

عقل عاشق به چشاش نیست تنها قلبش سر جاش نیست
دل بدل راه داره حتی وقتی راهی پیش پاش نیست
تو واسه من یه دریچه رو به فردایی که هیچ
توی اغوش نفس هات عطر احساس میپیچه
یه احساسه شیرینی دارم انگار بدون تو میافته قبلم از کار
یه احساس شیرینی توو دلم هست که با تو تجربه م شد
که فوق العاده س فوق العاده
یه احساس شیرینی دارم انگار بدونه تو میافته قبلم ازکار
یه احساس شیرینی توو دلم هست که با تو تجربه م شد
که فوق العاده س فوق العاده

همیشه محتاجم بتو و دلداریت همه بگن هر چی من ازبزرگواریت
تو دستو دل پاکی شیرینیو زیبا که رو چشام مثله گذشته داری جا
مراقبت هستم به خوبی هرروز بخاطرت قلبم چه میتپه امروز چه میتپه امروز
یه احساس شیرینی دارم انگار بدونه تو میافته قبلم از کار
یه احساس شیرینی توو دلم هست که باتو تجربه ام شد
که فوق العاده اس فوق العاده
یه احساس شیرینی دارم انگار بدونه تو میافته قبلم از کار
یه احساس شیرینی تو دلم هست که با تو تجربه م شد
که فوق العاده س فوق العاده

لینک کمکی دانلود