دانلود موزیک ویدیو عشقه فقط چه رنگیه شکلش به این قشنگیه – مگه نمیگی همش توی فکرشی – عشق رنگی – از سوزان روشن

دانلود موزیک ویدیو عشقه فقط چه رنگیه شکلش به این قشنگیه – مگه نمیگی همش توی فکرشی – عشق رنگی – از سوزان روشن

Audio

Video

Lyrics
عشقت فقط چه رنگیه شکلش به این قشنگیه

عشقت فقط یه رنگیه شکلش به این قشنگیه

قشنگیه قشنگیه

مگه نمیگی همش توی فکرشی

دوستداری قربونی چشماش بشی

خواب میبینی همیشه همراهشی

تعبیرش اینه داریش عاشق میشی

تعبیرش اینه داری عاشق میشی

عشقت فقط چه رنگیه شکلش به این قشنگیه

عشقت فقط یه رنگیه شکلش به این قشنگیه

قشنگیه قشنگیه

تو خواب رویا میبینی کویرو دریا میبینی

تو خواب رویا میبینی کویرو دریا میبینی

دنیا برات قشنگ شده

همه چیرو زیبا میبینی

همه چیرو زیبا میبینی

از عشقو بیقراریا اینهمه شیرین کاریا

اهای کجای کاری نشون عشقو داری

حال دلی که زاره عشقه که توی کاره

خواب میبینی همیشه همراهشی

تعبیرش اینه داری عاشق میشی

تعبیرش اینه داری عاشق میشی

عشقت فقط چه رنگیه شکلش به این قشنگیه

عشقت فقط یه رنگیه شکلش به این قشنگیه

قشنگیه قشنگیه

مگه نمیگی همش توی فکرشی

دوستداری قربونی چشماش بشی

خواب میبینی همیشه همراهشی

تعبیرش اینه داری عاشق میشی

تعبیرش اینه داری عاشق میشی

تعبیرش اینه داری عاشق میشی

تعبیرش اینه داری عاشق میشی

تعبیرش اینه داری عاشق میشی

تعبیرش اینه داری عاشق میشی

تعبیرش اینه داری عاشق میشی