دانلود موزیک ویدیو شهرو چراغون میبینم ستاره بارون میبینم – آخه ببر و بیار داریم ما – عروس دوماد و ببوس یالا – از شهرام شب پره

دانلود موزیک ویدیو شهرو چراغون میبینم ستاره بارون میبینم – آخه ببر و بیار داریم ما – عروس دوماد و ببوس یالا – از شهرام شب پره

Audio
Video

Lyrics
شهر و چراغون میبینم ستاره بارون میبینم
میون باغ ارزو لیلی و مجنون میبینم
وای چه قشنگه امشب شهر فرنگه امشب
لحظه اشتی کردنه شیشه و سنگه امشب
اخه ببر و بیار داریم ما دل بیقرار داریم ما
بزن و بکوب خبرای خوب دو تا یار صد تا سوار داریم ما
اره عروس و دوماد عاشقای تازه کار داریم ما
عرس دوماد و ببوس یالا یالا یالایالا

دوماد عروس و نگاه گل یاس پیرهنشه
عه عه نیگاش نیگاش مثل مرمر تنشه
زنجیر عشقه پاکه مثل بهار گردنشه
دوماد هر چی از عروس خوشگلت بگم بازم کمه
عروس دومادو ببوس یالا یالا یالا یالا