دانلود موزیک ویدیو شمع و پروانه منم مست میخانه منم رسوای زمانه منم دیوانه منم – تو ای خدای من شنو نوای من – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو شمع و پروانه منم مست میخانه منم رسوای زمانه منم دیوانه منم – تو ای خدای من شنو نوای من – از شکیلا

Audio

Video

Lyrics

Rosvaye Zamaneh
Song by Shakila

شمع و پروانه منم
مست میخانه منم
رسوای زمانه منم
دیوانه منم
رسوای زمانه منم
دیوانه منم
یار پیمانه منم
از خود بیگانه منم
رسوای زمانه منم
دیوانه منم
چون باد صبا در به درم
با عشق و جنون هم سفرم
شمع شب بی سحرم
از خود نبود خبرم
رسوای زمانه منم
دیوانه منم
تو ای خدای من
شنو نوای من
زمین و آسمان تو می لرزد
به زیر پای من
مه و ستاروان تو می سوزد ز ناله های من
رسوای زمانه منم
دیوانه منم
رسوای زمانه منم
دیوانه منم
وای از این شیدا دل من
مست بی پروا دل من
سرمایه سودا دل من
رسوا دل من، شیدا دل من
ناله ی تنها دل من
شام بی فردا دل من
مجنون هر صحرا دل من
رسوا دل من، شیدا دل من