دانلود موزیک ویدیو سنیوریتا نترس از عاشق شدن بیا اون با من از کامران و هومن

دانلود موزیک ویدیو سنیوریتا نترس از عاشق شدن بیا اون با من از کامران و هومن

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

Attention
Now this right here
Has to be heard, maximum volume
That’s right
Alright
Oh, yeah, come on
Everybody dancing
(Classy kind of girl)
Oh, everybody dancing
Alright, she can roll all type, alright
(Classy kind of girl)
Come on, come on, woo!
سینیوریتا، نترس از عاشق شدن، بیا اون با من
سینیوریتا، دلت رو بسپار به من، بیا اون با من
سینیوریتا، نترس از عاشق شدن، بیا اون با من
سینیوریتا، بیا تو لیلی بشو، مجنون با من
میترسی قلبتو بشکنم من (yeah) یه روز ازت دل بکنم من
میترسی تو راه عاشقی زیر قرارام بزنم من
فکر میکنی منم یه بی وفام، عاشقی رو میذارم زیر پام
فکر میکنی منم یه روز برم، شب تا سحر بشی منتظرم (yeah)
سینیوریتا، نترس از عاشق شدن، بیا اون با من
سینیوریتا، دلت رو بسپار به من، بیا اون با من (babe)
سینیوریتا، نترس از عاشق شدن، بیا اون با من (هی)
سینیوریتا، بیا تو لیلی بشو، مجنون با من
She can roll all type, alright
(Classy kind of girl)
Come on, come on, woo!
با من باشی دیگه غم نداری (هی)، با من باشی چیزی کم نداری (هی)
با من باشی زمین و آسمون حسودیشون میشه به عشقمون
با من باشی میریم یه جای دور، تا خود خورشید، تو قصر نور
با من باشی میبینی سرنوشت من و تو رو میبره تا بهشت
Every time I get next to you
I wanna make you feel the way that I do
Baby if you only knew
How I love you, I need you and I’m never gonna let you go
But you think that its all a lie (lie)
That I would hurt you and make you cry (say what)
Don’t you know that just aint me
Cause I love you, I need you and I’m never gonna let you go
سینیوریتا، نترس از عاشق شدن، بیا اون با من
سینیوریتا، دلت رو بسپار به من، بیا اون با من
سینیوریتا، نترس از عاشق شدن، بیا اون با من (yeah)
سینیوریتا، بیا تو لیلی بشو، مجنون با من
(سینیوریتا، نترس از عاشق شدن، بیا اون با من)
(سینیوریتا، دلت رو بسپار به من، بیا اون با من) (one more time)
(سینیوریتا، نترس از عاشق شدن، بیا اون با من)
(سینیوریتا، دلت رو بسپار به من، بیا اون با من)
سینیوریتا، نترس از عاشق شدن، بیا اون با من
سینیوریتا، دلت رو بسپار به من، بیا اون با من
سینیوریتا، نترس از عاشق شدن، بیا اون با من
سینیوریتا، دلت رو بسپار به من، بیا اون با من
(اون با من، اون با من، اون با من)