دانلود موزیک ویدیو زنجیر پای خستت زلفای پر چینت بود – من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود – دختر مشرقی – از شهرام شب پره و ناهید

دانلود موزیک ویدیو زنجیر پای خستت زلفای پر چینت بود – من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود – دختر مشرقی – از شهرام شب پره و ناهید

Audio
Video

Lyrics

زنجیر پای خستت زلفای پر چینت بود

اونی که منو فریب داد حرفای شیرینت بود

من نبودم دسم بود تقصیر استینم بود

عاشق کشی از اول در دینو ایینم بود

بلا نگیره چشمات بلا مثل دلت بود

اونی که منو اسیر کرد چشمای خوشگلت بود

چشمای دخترای شرقی اینه بلاترین بلای رو زمینه

هر گلی خاری داره دست نگه دار سزای گلچین همیشه همینه

یه روزی اومد که این دل حرفتو باور نداشت

میخواست که پرواز کنه اما دیگه پر نداشت

به زلف تو چه عاشقونه گیر بود

که دست من تو دست تو اسیر بود

بسته بودی تو بال پروازشو

میخواست که پر وا کنه اما دیر بود

اگه مثل گلم گل اتیشم خیال نکن یه لحظه خاموش میشم

تو که یار منی دلدار منی چرا همش بفکر ازار منی

گفته بودم میسوزی دس نگه دار

اتیش بازی سوختنو ساختن داره

قماره عشقه تو باید بدونی

که عاشقی بردنو باختن داره

تو که یار منی دلدار منی چرا همش بفکر ازار منی

اگه مثل گلم گل اتیشم