دانلود موزیک ویدیو رفتیم به در خونه ی عشق با یه نشونه اما عاشقونه – منت به سرم گذاشته بود یار دل سپرده بود لحظه ی دیدار – معرفت عشق – از بیژن مرتضوی

دانلود موزیک ویدیو رفتیم به در خونه ی عشق با یه نشونه اما عاشقونه – منت به سرم گذاشته بود یار دل سپرده بود لحظه ی دیدار – معرفت عشق – از بیژن مرتضوی

Audio

Video

Lyrics

رفتیم به در خونه عشق
با یه نشونه اما عاشقونه
عاشق شدیم از روی حقیقت
بی بهونه دل شاهد اونه
این عاشقی با مهر و وفا خواست خدای مهربونه
اون مالکمونه اون مالکمونه
منت به سرم گذاشته بود یار
دل سپرده بود لحظه دیدار
داد صاحب عشق به ما ندایی
باید بکنیم قلبا رو ایثار
رفتیم به در خونه عشق
با یه نشونه اما عاشقونه

بی گناهی و عشق و تو چشمای تو دیدم
عاشق شدم و دل رو به زنجیر کشیدم
با سادگی و قلب تو شرم نگاهت
دادی به من اون دردی که با جون می خریدم
منت به سرم گذاشته بود، یار
دل سپرده بود لحظه دیدار
داد صاحب عشق به ما ندایی
باید بکنیم قلبا رو ایثار
رفتیم به در خونه عشق با یه نشونه
اما عاشقونه اما عاشقونه

با دو قلب عاشق گل وفا رو بستیم
با معرفت عشق به پای هم نشستیم
در محفل عشاق اگه جای ریا بود
با سنگ حقیقت زدیم اونو شکستیم
منت به سرم گذاشته بود یار
دل سپرده بود لحظه دیدار
داد صاحب عشق به ما ندایی
باید بکنیم، قلبا رو ایثار
رفتیم به در خونه عشق با یه نشونه
اما عاشقونه اما عاشقونه

بی گناهی و عشق و تو چشمای تو دیدم
عاشق شدم و دل رو به زنجیر کشیدم
با سادگی و قلب تو شرم نگاهت
دادی به من اون دردی که با جون می خریدم
منت به سرم گذاشته بود یار
دل سپرده بود لحظه دیدار
داد صاحب عشق به ما ندایی
باید بکنیم قلبا رو ایثار
رفتیم به در خونه عشق با یه نشونه
اما عاشقونه اما عاشقونه