دانلود موزیک ویدیو دوشیزه محترمه بله اولین قدمه – دوماد مادر عروس با تو حرفا داره – ( این موزیک ویدیو با کیفیت پایین به درخواست کاربران در سایت قرار داده شد ) از ژاکلین

دانلود موزیک ویدیو دوشیزه محترمه بله اولین قدمه – دوماد مادر عروس با تو حرفا داره – ( این موزیک ویدیو با کیفیت پایین به درخواست کاربران در سایت قرار داده شد ) از ژاکلین

Audio

Video

Lyrics

دوشیزه محترمه بله اولین قدمه مهریه این چند قلمه نگی مهریه ات کمه
دوشیزه محترمه بگو فقط یک کلمه
انکهت وزوجت و دو دست رخت و دوتا تخت یک دوماد خوشبختو
یک بانوی سرسختو پشت پا نزن بختو عروس راضی شدی بله

دوماد مادر عروس ادا اطفال دوباره هزارتا حرف واسه فردا دوباره
میگه جوونیمو ریختم به پای دخترم داره میاد خونه تو تنها امید آخرم
دوماد پدر عروس ادا اطفال دوباره هزارتا حرف واسه فردا داره
میگه دخترمو روی چشمات بزاری یه وقت رو قلب کوچیک عروس خانم پا نذاری
دوماد بگو که شنیدی حرفامونو خریدی واسه خوشبختی عروس خانم نقشه کشیدی دوماد

دوماد خواهر عروس ادا اطفال داره هزارتا حرف واسه فردا داره
میگه خواهرمو به دست تو سپردم واسه رسیدن شما روزارو میشمردم
دوماد خاله عروس ادا اطفال داره هزارتا حرف واسه فردا داره
میگه عروس ما دل نازک نازکه و طاقت غم نداره
یه وقت نذاری زندگی پا رو دلش بزاره
دوماد شازده دوماد بگو که شنیدی حرفامونو خریدی واسه خوشبختی عروس خانم نقشه کشیدی
دوماد شازده دوماد شنیدم

دوشیزه محترمه بله اولین قدمه مهریه این چند قلمه نگی مهریه ات کمه
دوشیزه محترمه بگو فقط یک کلمه
انکهت وزوجت و دو دست رخت و دوتا تخت یک دوماد خوشبختو
یک بانوی سرسختو پشت پا نزن بختو عروس راضی شدی بله

دوماد حالا رفقا با تو حرفا دارن هزارتا حرف واسه فردا دارن
میگن به دام عشق اسیر شدی و راه فرار نداری دیگه نمیای باهم بریم شبا شب زنده داری
دوماد فامیل عروس با تو حرفا دارن هزارتا حرف واسه فردا دارن
آره روی همه خوشبختی شما دوتا جوونه دعای خیر همشون پشت قدماتونه
دوماد بگو که شنیدی حرفامونو خریدی واسه خوشبختی عروس خانم نقشه کشیدی