دانلود موزیک ویدیو در این دیار خسته کش دیگر بریده نفسم هرچه تلاش می کنم – ارثیه های عاطفی – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو در این دیار خسته کش دیگر بریده نفسم هرچه تلاش می کنم – ارثیه های عاطفی – از شکیلا

longday


Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

 

Lyrics

متن ترانه

♫♯♯ دانلود آهنگ ارثیه های عاطفی شکيلا ♯♯♫

در این دیار خسته کش در این دیار خسته کش ♫♪

دیگر بریده نفسم هرچه تلاش می کنم

به آرامش نمی رسم به آرامش نمی رسم ♫♪

در این دیار خسته کش وجود من بیهوده شد

ارثیه های عاطفی ♫♪

♫♯♯ longday ♯♯♫

اینجا از من ربوده شد اینجا از من ربوده شد

روز نفس نفس زنان رو به سراب می روم ♫♪

خشک گلو و تشنه لب به عشق آب می روم

شب که به خانه می رسم شکسته بال و خسته جان ♫♪

در غم فردای دگر

♫♯♯ دانلود آهنگ ارثیه های عاطفی شکيلا ♯♯♫

باز به خواب می روم باز به خواب می روم ♫♪

از تن خشک شاخ گل توقع جوانه نیست

اسب نفس بریده را ♫♪

طاقت ازیانه نیست طاقت ازیانه نیست

از گل چهره سوخته طراوتی طلب کن ♫♪

longday

برای رفع تشنگی تکیه به تشنه لب نکن

فرشته ی نجات من دیر به ما رسیده ای ♫♪

کهنه شده است زخم ما کوشش بی سبب نکن

در این دیار خسته کش وجود من بیهوده شد ♫♪

ارثیه های عاطفی

longday

در این دیار خسته کش در این دیار خسته کش ♫♪

دیگر بریده نفسم هرچه تلاش می کنم

به آرامش نمی رسم به آرامش نمی رسم ♫♪

در این دیار خسته کش وجود من بیهوده شد

ارثیه های عاطفی ♫♪

♫♯♯ longday ♯♯♫

اینجا از من ربوده شد اینجا از من ربوده شد

در این دیار خسته کش وجود من بیهوده شد ♫♪

ارثیه های عاطفی

اینجا از من ربوده شد اینجا از من ربوده شد ♫♪