دانلود موزیک ویدیو دختر ایرونی که ناز و دلبری – هی خانوم یواش یواش – جون خودت – از بلک کتس

دانلود موزیک ویدیو دختر ایرونی که ناز و دلبری – هی خانوم یواش یواش – جون خودت – از بلک کتس

Audio
Video

Lyrics

Joon Khodet
Song by Black Cats

دختر ايرونی که ناز و دلبری
اين پيغام Black Cats رو گوش کن!
می شکونی قلب پسر ايرونی رو
حرفای دلشو گوش کن!
می آی از اين ورا گذری
دل و هرجا بخوای می بری
يه روی خوش نشون نمی دی
منو می کشی با اين دلبری
(می آی از اين ورا گذری
دل و هرجا بخوای می بری
يه روی خوش نشون نمی دی
منو می کشی با اين دلبری)
امان از اون چشات از اون قد و بالات
ببين چطور دلم افتاده به پات
می گم به جون تو (آها) ميرم قربون تو
می گی جون خودت ببر زبونتو
آ…
هی می گم خانوم کجا؟!
(هی خانوم کجا کجا؟!)
دوست دارم به خدا
(دوست دارم به خدا)
هی خانوم يواش يواش
(هی خانوم يواش يواش)
با ما اينجوری نباش
با ما اينجوری نباش
با کسی جز تو راه نمی آم
(با کسی جز تو راه نمی آم)
تو رو می خوام و کوتاه نمی آم
(تو رو می خوام و کوتاه نمی آم)
اونی که من می خوام همونی
خودتم اينو خوب می دونی
کسی رو جز تو دوست ندارم
اينو می تونی تو نگام بخونی
امان از اون چشات از اون قد و بالات
ببين چطور دلم افتاده به پات
می گم به جون تو ميرم قربون تو
می گی جون خودت ببر زبونتو
آ…
هی می گم خانوم کجا؟!
(هی خانوم کجا کجا؟!)
دوست دارم به خدا
(دوست دارم به خدا)
هی خانوم يواش يواش
(هی خانوم يواش يواش)
با ما اينجوری نباش
با ما اينجوری نباش
می آی از اين ورا گذری
دل و هرجا بخوای می بری
يه روی خوش نشون نمی دی
منو می کشی با اين دلبری
امان از اون چشات از اون قد و بالات
ببين چطور دل من افتاده به پات
می گم به جون تو ميرم قربون تو
می گی به جون خودت ببر زبونتو
آ…
هی می گم خانوم کجا؟!
(هی خانوم کجا کجا؟!)
دوست دارم به خدا
(دوست دارم به خدا)
هی خانوم يواش يواش
(هی خانوم يواش يواش)
با ما اينجوری نباش
با ما اينجوری نباش
می آی از اين ورا گذری
دل و هرجا بخوای می بری
يه روی خوش نشون نمی دی
منو می کشی با اين دلبری
(می آی از اين ورا گذری
دل و هرجا بخوای می بری
يه روی خوش نشون نمی دی
منو می کشی با اين دلبری)
امان از اون چشات از اون قد و بالات
ببين چطور دلم افتاده به پات
می گم به جون تو (آها) ميرم قربون تو
می گی جون خودت ببر زبونتو
آ…
هی می گم خانوم کجا؟!
(هی خانوم کجا کجا؟!)
دوست دارم به خدا
(دوست دارم به خدا)
هی خانوم يواش يواش
(هی خانوم يواش يواش)
با ما اينجوری نباش
با ما اينجوری نباش