دانلود موزیک ویدیو خواستن تو نه عشقه و نه عادته – چراغ – از مهستی

دانلود موزیک ویدیو خواستن تو نه عشقه و نه عادته – چراغ – از مهستی

َAudio

 
 

Video

Lyrics

خواستن تو
نه عشقه و نه عادته
دیدن تو
به حرمت زیارته
اما میخوام
تو دستای تو گم بشم
فنا شدن در تو برام نهایته
نیاز تو
چراغ خونه ی منه
هرجا باشی
چراغ خونت روشنه
یادت باشه
حتی اگه من نباشم
یکی تو رو تو خونه فریاد میزنه
بی خوده با تو بودنم
مست به تو رسیدنم
مست تر از سوء شراب
خراب عشق تو منم
خراب عشق تو منم
خواستن تو
نه عشقه و نه عادته
دیدن تو
به حرمت زیارته
اما میخوام تو دستای تو گم بشم
فنا شدن در تو برام نهایته
ازت میخوام حتی اگه پشت هزارتا کوه باشی
یادت باشه چراغ خونمون واسه تو روشنه
حتی اگه من نباشم
چراغ عشق تو خونمون
تا تو بیای
همیشه سو سو میزنه
حرفای من
زمزمه ی یه خواهشه
نه التماس
نه خواهشه نوازشه
فقط توئی حرف همه وجود من
وقت دعا زمزمه ی سجود من
ازت میخوام حتی اگه اونور لحظه ها بری
یادت باشه چراغ خونمون واسه تو روشنه
حتی اگه من نباشم
چراغ عشق تو خونمون
تا تو بیای
همیشه سو سو میزنه
نیاز تو چراغ خونه ی منه
هر جا باشی
چراغ خونت روشنه
یادت باشه
حتی اگه من نباشم
یکی تو رو تو خونه فریاد میزنه