دانلود موزیک ویدیو خدا کنه امشو بارون نباره باز – خالو خالو یار مو خیلی قشنگه – از مرتضی

دانلود موزیک ویدیو خدا کنه امشو بارون نباره باز – خالو خالو یار مو خیلی قشنگه – از مرتضی

longday

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

ها، ها، هی
ها، ها، هی
ها، ها، هی
ها، ها، هی، هی
هی
هی
خدا کنه امشو بارون نباره باز
یارم بیاد بندر با ساز و با آواز
براش هزار حرف شنفتنی دارم
یار وفادار همیشه موندنی دارم
خالو خالو یار مو خیلی قشنگه (هی، هی)
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه (هی، هی)
ای تو ناز کردن یار چه شوخ و شنگه (هی، هی)
ای تو ای تو زلف یار کجش قشنگه (هی)
هی
هی
میرم به دیدارش واسه روی ماهش
سی بوسه از لب هاش با هزار تب و خواهش
اون ماه گردونه دورش میگردم مو
به جز گرفتاری ازش نبردم مو
خالو خالو یار مو خیلی قشنگه (هی، هی)
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه (هی، هی)
ای تو ناز کردن یار چه شوخ و شنگه (هی، هی)
ای تو ای تو زلف یار کجش قشنگه
هی
شبای بندری ماهش قشنگه
آره والا آره
بلم رونی رو کارونش قشنگه
آره والا آره
از اون دورا میاد صدای آواز
صدای بندری سوزش قشنگه
صدای بندری سوزش قشنگه
خالو خالو یار مو خیلی قشنگه (هی، هی)
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه (هی، هی)
ای تو ناز کردن یار چه شوخ و شنگه (هی، هی)
ای تو ای تو زلف یار کجش قشنگه (هی، هی)
هی
هی
خدا کنه امشو بارون نباره باز
یارم بیاد بندر با ساز و با آواز
براش هزار حرف شنفتنی دارم
یار وفادار همیشه موندنی دارم
خالو خالو یار مو خیلی قشنگه (هی، هی)
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه (هی، هی)
ای تو ناز کردن یار چه شوخ و شنگه (هی، هی)
ای تو ای تو زلف یار کجش قشنگه (هی، هی)
خالو خالو یار مو خیلی قشنگه (هی، هی)
خالو خالو تو چشاش یک دنیا رنگه (هی، هی)
ای تو ناز کردن یار چه شوخ و شنگه (هی، هی)
ای تو ای تو زلف یار کجش قشنگه (هی، هی)