دانلود موزیک ویدیو خبر اومد ز یارم سر اومد انتظارم – تلخ و شیرین – از شیلا

دانلود موزیک ویدیو خبر اومد ز یارم سر اومد انتظارم – تلخ و شیرین – از شیلا

Audio

Video

 

Lyrics

خبر اومد ز یارم سر اومد انتظارم رسیده وقت دیدار چه حال و روزی دارم

بازم تو شهر آفتاب دلم به تاپ تاپ افتاد اونی که براش می مردم نامه برام فرستاد

نوشته از قدیما روزای رفته بر باد نوشته که هنوزم منو نبرده از یاد

خبر اومد ز یارم سر اومد انتظارم رسیده وقت دیدار چه حال و روزی دارم

نوشته از گذشته روزای تلخ و شیرین از لحظه های شاد و دقیقه های غمگین

نوشته که تو قلبش جدایی کرده دیوار به جز من و عشق من هیچکسی رو نمی خواد

پریشونه پریشون برام نامه نوشته تو هر ورق کاغذش یه شاخه گل گذاشته

پشیمونه پشیمون ز حرفای گذشتش هوای آشتی داره تو هر خط نوشتش

خبر اومد ز یارم سر اومد انتظارم رسیده وقت دیدار چه حال و روزی دارم