دانلود موزیک ویدیو جانا به غریبستان چندین به چه می مانی باز آ تو از این غربت تا چند پریشانی – کنسرت – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو جانا به غریبستان چندین به چه می مانی باز آ تو از این غربت تا چند پریشانی – کنسرت – از شکیلا

Audio

Video

Lyrics

جانا به غريبستان چندين به چه می مانی ؟
باز آ تو از اين غربت تا چند پريشانی
صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم
يا نامه نمی خوانی يا راه نمی دانی
گر نامه نمی خوانی خود نامه تو را خواند
گر راه نمی دانی در پنجه ره دانی
باز آ که در آن مجلس قدر تو نداند کس
با سنگدلان منشين خود گوهر اين کانی

متن آهنگ بازآ از شکیلا

جانا به غريبستان چندين به چه می مانی ؟
باز آ تو از اين غربت تا چند پريشانی
صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم
يا نامه نمی خوانی يا راه نمی دانی
گر نامه نمی خوانی خود نامه تو را خواند
گر راه نمی دانی در پنجه ره دانی
باز آ که در آن مجلس قدر تو نداند کس
با سنگدلان منشين خود گوهر اين کانی
شکیلا