دانلود موزیک ویدیو تورو تو گریه می بوسم – نمیدونی کنار تو چه حالی داره بیداری – از هلن

دانلود موزیک ویدیو تورو تو گریه می بوسم – نمیدونی کنار تو چه حالی داره بیداری – از هلن

longday

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics
تورو تو گریه میبوسم

♫♫longday♫♫

تورو که غَرقِ لبخندی

♫♫♫longday♫♫

رو این حالی کِه مَن دارم چرا چشماتو میبندی

♫♫♫longday♫♫

بزار این اخرین بوسه

♫♫♫longday♫♫

تمام باورت باشم

♫♫♫longday♫♫

بزار فردا تو این خونه تو اغوش تو پیدا شم

♫♫♫longday♫♫

نمیدونی کنار تو چه حالی داره بیداری

♫♫♫longday♫♫

بذار باور کنم امشب تو هم حال منو داری

♫♫♫longday♫♫

نمیدونی کنارتو چ حالی داره بیداری

♫♫♫longday♫♫

بذار باور کنم امشب تو هم حال منو داری

♫♫♫longday♫♫

♫♫♫longday♫♫

♫♫♫longday♫♫

♫♫♫longday♫♫

نمیدونی چه اشوبم از این ارامش خونه

♫♫♫longday♫♫

از این رویایِ شیرینی ک میدونم نمیمونه

♫♫♫longday♫♫

چقدر این حس من خوبه همین که از تو میمیرم

♫♫♫longday♫♫

همین که هر نفس امشب هوامو از تو میگیریم

♫♫♫longday♫♫

نمیدونی کنارت چه حالی داره بیداری

♫♫♫longday♫♫

بذار باور کنم امشب تو هم حال من داری

♫♫♫longday♫♫

نمیدونی کنار توچه حالی داره بیداری

♫♫♫longday♫♫

بزار باورکنم امشب توهم حال منو داری