دانلود موزیک ویدیو ( به همراه آهنگ ) تو گوش من میپیچه صدات – بیا دستمو بگیر – از شهاب تیام

دانلود موزیک ویدیو ( به همراه آهنگ ) تو گوش من میپیچه صدات – بیا دستمو بگیر – از شهاب تیام


Audio

Video

Lyrics

تو گوش من می پیچه صدات
یه نفر هست میمیره برات
یه لحظه دور بشم از هوات
میگیره نفسهام
اومده باز نزدیکته نگاش پر از تصویرته
میخواد فقط همینو بگه
شک نکن به حرفام
بذار دستتو تو دستام

بیا دستمو بگیر دستمو بگیر
مست چشاتمو بی اراده منو میکشه به سمتت
انتخاب منی احتمال قوی سهم منه قلبت
بگیر دستمو تو دستت

نگاهت جود میده تنمو زدم به هر دری خودمو
که از خودت بدونی منو دیگه نکن دست دست
پیشمی محکم قدمام
مثل یه ماه شدی تو شبام
چی میتونم غیر تو بخوام یا خودت یا هیچکس
یا خودت یا هیچکس

بیا دستمو بگیر دستمو بگیر
مست چشاتمو بی اراده منو میکشه به سمتت
انتخاب منی احتمال قوی سهم منه قلبت
بگیر دستمو تو دستت

جونمو میدم میدونم که اون روزو میبینم
که فقط محدود تو شدمو از عطر تو مستم
عاشقت منم بسته به توئه زنده بودنم
حالا که نزدیکمی منم دل به تو بستم
بگو از چی من میترسم

بیا دستمو بگیر دستمو بگیر
مست چشاتمو بی اراده منو میکشه به سمتت
انتخاب منی احتمال قوی سهم منه قلبت
مست چشاتمو بی اراده منو میکشه به سمتت
انتخاب منی احتمال قوی سهم منه قلبت
بگیر دستمو تو دستت
بگیر دستمو تو دستت