دانلود موزیک ویدیو به جز قصه‌ی این عشق چی گفتم چی شنفتم – تو قلبم تورو دارم اگه خونه به دوشم من این عالم عشقو به عالم نفروشم – از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو به جز قصه‌ی این عشق چی گفتم چی شنفتم – تو قلبم تورو دارم اگه خونه به دوشم من این عالم عشقو به عالم نفروشم – از حمیرا

Audio

 

Video

لینک دانلود کیفیت 360

 

Lyrics

 

به جز قصه ی این عشـــــــق چی گفتم چی شنفتم همش درد دلم بود اگه قصه میگفتم
چه حرفا که نگفته هنوز روی لبامــــــــــــه
چه شـــــــــــــــعرا که نخونده هنوز توی صدامه

❤️❤️❤️

تو قلــــــــــــــــــبم تو رو دارم اگه خونه به دوشم
من این عالم عشقو به عــــــــــــــــــــــــــالم نفروشم

نری دنبال مستی خودت درد شرابی واست می چی بریزم خودت باده ی نابی
میگن عالم مستی همین عالم عــــــــــــــــــــشقه
چه خوشــــــــــــــــبخت دل من که دردش غم عشقه

❤️❤️❤️

تو قلبم تو رو دارم اگه خونه به دوشم من این عالم عشقو به عالم نفروشم

چه خوبه بدونی که با مهربونـــــــــــــــــی میتونی تو قلبم بمونی بمونی
بمون تا بتونم یه عاشق بمونم یه دنیاست تو چشــــــــــــمات واسه من نگاهات
مثل مستی خیوم تو شعرا مثل بارون رو دریا مثل مهتـــــــــــــاب تو صحرا
بمون تا بتونم یه عاشــــــــــــــــــــــق بمونم
تو تنها تو تنها واسه من تو دنیا عزیزی مثل مجنون واسه لیلا
مثل وامق واسه عذرا مثل خورشــــــــــــــــــــید واسه فردا

❤️❤️❤️

نری دنبال مستی خودت درد شرابی واست می چـــــــــــــــــی بریزم خودت باده ی نابی

میگن عالم مســــــــــــــــــــتی همین عالم عشقه
چه خوشبخت دل من که دردش غم عــــــــــــــــــــــــــــشقه

تو قلبم تو رو دارم اگه خونه به دوشم من این عالم عشقو به عالم نفروشم