دانلود موزیک ویدیو بلا ای بلا دختر مردم بلای ای بلا بوی گل گندم از اندی و کورس

دانلود موزیک ویدیو بلا ای بلا دختر مردم بلای ای بلا بوی گل گندم از اندی و کورس

longday

َAudio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

بلا
بلا، ای بلا، دختر مردم بلا
بلا، ای بلا، بوی گل گندم بلا
بلا، ای بلا، دختر مردم
بلا، ای بلا، بوی گل گندم
بلا، اون قد رعنات پر از ناز و کرشمه است
نگاه کن جایه پامون همون جا لب چشمه است
گل اندام، گل اندام، فقط من تورو میخوام
میترسم که رقیبون سر راهت بذارن دام
بلا شیطون خودم
دشمن جون خودم
قربون خوشگلیات
دل داغون خودم
دل داغون خودم
بلا شیطون خودم
دشمن جون خودم
قربون خوشگلیات
دل داغون خودم
آخ دل داغون خودم
ای گل نیلوفرم
ای همه ی باورم
دست نوازش میکشی بر سرم
ای گل نیلوفرم
ای همه ی باورم
آره میدونی از همه عاشق ترم
بلا شیطون خودم
دشمن جون خودم
قربون خوشگلیات
دل داغون خودم
دل داغون خودم
بلا شیطون خودم
دشمن جون خودم
قربون خوشگلیات
دل داغون خودم
آخ دل داغون خودم
ای بلا، خوشگل شهر عاشقا هستی بلا
دخترا شیطونن و تو ناقلا هستی بلا
ای بلا، خوشگل شهر عاشقا هستی بلا
دخترا شیطونن و تو ناقلا هستی بلا
بلا، ای بلا، ای بلا، دل نگرونم
بلا، ای بلا، بلا دردت به جونم
بلا، ای بلا، ای بلا، دل نگرونم
بلا، ای بلا، بلا دردت به جونم
بلا شیطون خودم
دشمن جون خودم
قربون خوشگلیات
دل داغون خودم
دل داغون خودم
بلا شیطون خودم
دشمن جون خودم
قربون خوشگلیات
دل داغون خودم
آخ دل داغون خودم
ای بلا
دخترا
دخترا
بلا
بلا
بلا
بلا
بلا، ای بلا، دختر مردم
بلا، ای بلا، بوی گل گندم
بلا اون قد رعنات پر از ناز و کرشمه است
نگاه کن جای پامون همون جا لب چشمه است
گل اندام، گل اندام، فقط من تورو میخوام
میترسم که رقیبون سر راهت بذارن دام
بلا شیطون خودم
دشمن جون خودم
قربون خوشگلیات
دل داغون خودم
دل داغون خودم
بلا شیطون خودم
دشمن جون خودم
قربون خوشگلیات
دل داغون خودم
آخ دل داغون خودم
ای بلا، خوشگل شهر عاشقا هستی بلا
دخترا شیطونن و تو ناقلا هستی بلا
ای بلا، خوشگل شهر عاشقا هستی بلا
دخترا شیطونن و تو ناقلا هستی بلا
بلا، ای بلا، ای بلا، دل نگرونم
بلا، ای بلا، بلا دردت به جونم
بلا، ای بلا، ای بلا، دل نگرونم
بلا، ای بلا، بلا دردت به جونم
بلا شیطون خودم
دشمن جون خودم
قربون خوشگلیات
دل داغون خودم
دل داغون خودم
بلا شیطون خودم
دشمن جون خودم
قربون خوشگلیات
دل داغون خودم
دل داغون خودم
بلا شیطون خودم
دشمن جون خودم
قربون خوشگلیات
دل داغون خودم
آخ دل داغون خودم