دانلود موزیک ویدیو بابا حیدر از نازی افشار

دانلود موزیک ویدیو بابا حیدر از نازی افشار


Audio
Video

Lyrics

بابا حیدر صدای تو نغمه شادی داره حکایت از صبح بهاری داره

با خنده هات گل میزنه جوونه توی دلت غم نمیگیره خونه

نگات برام دوباره حرفای تازه داره

میگه سحر تو راهه عمر سفر کوتاهه میگه سحر تو راهه عمر سفر کوتاهه

بابا حیدر بابا حیدر بابا حیدر بابا حیدر بابا حیدر بابا حیدر

به دلم غصه دیگه راه نداره دیگه خبر از غم فردا نداره

امید من به روشنی بسته شده دلم دیگه از این قفس خسته شده

نگات برام دوباره حرفای تازه داره

میگه سحر تو راهه عمر سفر کوتاهه میگه سحر تو راهه عمر سفر کوتاهه

بابا حیدر بابا حیدر بابا حیدر بابا حیدر بابا حیدر بابا حیدر

بابا حیدر دلت دریای نوره برای این دلم سنگ صبوره

امیدی توی چشمام لونه کرده دلم حال و هوای خونه کرده