دانلود موزیک ویدیو ای یار ای یار ای یار دلتو به هیچکی نسپار اونو واسه من نگهدار از لیلا فروهر

دانلود موزیک ویدیو ای یار ای یار ای یار دلتو به هیچکی نسپار اونو واسه من نگهدار از لیلا فروهر

Audio

Video

Lyrics

ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار
اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار
ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار
اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار
تا زندگیم همیشه پر شور باشه
پر از گل و روشنی و نور باشه
آخه دل گرمت مثل جام خورشید
تشنه مهربونی هست و امید
ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار
اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار

چه روزایی که بی تو من تک و تنها بودم
یه هم زبون نداشتم تو فکر فردا بودم
بیا دلتو نگهدار برای فردای من
که خیلی زیبا شده از حالا دنیای من
ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار
اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار
تا اگه خواست دلم پر از درد بشه
یا اگه خواست که زندگیم سرد بشه
یادم باشه تو خاطرم بیارم
یه خونه گرم تو سینه تو دارم
یه خونه گرم تو سینه تو دارم
ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار
اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار
ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار

چه روزایی که بی تو من تک و تنها بودم
یه هم زبون نداشتم تو فکر فردا بودم
بیا دلتو نگهدار برای فردای من
که خیلی زیبا شده از حالا دنیای من
ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار
اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار
ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار
اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار
ای یار ای یار ای یار
ای یار ای یار ای یار
دلتو به هیچکی نسپار
اونو واسه من نگهدار
اونو واسه من اونو واسه من
اونو واسه من نگهدار