دانلود موزیک ویدیو این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی ای به دوش افکنده گیسو از تو دارم – این تو بودی کز ازل خواندی به من درس وفا را – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی ای به دوش افکنده گیسو از تو دارم – این تو بودی کز ازل خواندی به من درس وفا را – از شکیلا

 
longday

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

این همه آشفته حالی
این همه نازک خیالی
ای به دوش افکنده گیسو
از تو دارم
از تو دارم
این غرور عشق و مستی
خنده بر غوغای هستی
ای سیه چشم سیه مو
از تو دارم
از تو دارم
این تو بودی کز ازل خواندی به من درس وفا را
این تو بودی کآشنا کردی به عشق این مبتلا را
من که این حاشا نکردم از غمت پروا نکردم
دین من دنیای من از عشق جاویدان تو رونق گرفته
سوز من سودای من از نور بی پایان تو رونق گرفته
این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی
ای به دوش افکنده گیسو از تو دارم از تو دارم
من خود آتشی که مرا را داده رنگ فنا میشناسم
من خود شیوه نگه چشم مست تو را میشناسم
دیگر ای برگشته مژگان
از نگاهم رو مگردان
دین من دنیای من
از عشق جاویدان تو رونق گرفته
سوز من سودای من
از نور بی پایان تو رونق گرفته
این همه آشفته حالی
این همه نازک خیالی
ای به دوش افکنده گیسو
از تو دارم
از تو دارم