دانلود موزیک ویدیو انقدر به خوبیت عادتم دادی میترسم از روزی که تنها شم – از بودنت بدجوری سر مستم این طور عادت ها جنون میشه – از هنگامه

دانلود موزیک ویدیو انقدر به خوبیت عادتم دادی میترسم از روزی که تنها شم – از بودنت بدجوری سر مستم این طور عادت ها جنون میشه – از هنگامه

Audio

Video

Lyrics

متن آهنگ جنون

اونقد به خوبیت عادتم دادی میترسم از روزی که تنها شم
میترسم از دوریت از زمین خوردن جوری که مدت ها نشه پاشم
از بودنت بدجوری سر مستم این طور عادتا جنون میشه
آینده بی تو غم انگیز از هر چی میترسم همون میشه

یکم بدی کن سرد شو گاهی تمرینه این چیزها برام خوبه
بذار بدونم تنهایی باز هم یروز دره خونه ام رو میکوبه
آماده نیستم واسه فردایی که تو قرار حذف شی از ما
از ما فقط من باشمو عشقت دست هات بذاره دست هامو تنها

اونقد به خوبیت عادتم دادی معلوم نیست بعد تو چی میشم
فک میکنم همه همینجورن معلوم نیست بازیچه ی کی شم
اونقد به خوبیت عادتم دادی میترسم از روزی که تنها شم
میترسم از دوریت از زمین خوردن جوری که مدتها نشه پاشم
از بودنت بدجوری سر مستم اینطور عادت ها جنون میشه
آینده بیتو غم انگیزه از هر چی میترسم همون میشه