دانلود موزیک ویدیو آهای شما که عاشقین حقیقت و به من بگین – عاشق و معشوق کیه – در جستجو – از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو آهای شما که عاشقین حقیقت و به من بگین – عاشق و معشوق کیه – در جستجو – از حمیرا
longday

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

Dar Jostejoo
Song by Homeyra

آهای شما که عاشقید
حقیقتو به من بگید
حقیقتو به من بگید
عاشق و معشوق کیه؟
مقصد و مقصود چیه؟
درد چیه؟ دوا چیه؟
عابد و معبود کیه؟
بمیرم ای دل ای دل
که آرامش نداری
می سوزی و به جز از
خدا خواهش نداری
نشوندن تو آتیش
تا که بال و پرت سوخت
الهی من بمیرم
که آسایش نداری
ای دریغا چه روزایی
که گذاشتی پشت سر
امروز از دیروز وفردا
از همیشه خسته تر
وای بهاران گذشت
وای چه آسان گذشت
تا به کی جستجو؟
جستجو؟
کو حقیقت کجاست؟
کی پریشان ماست؟
بشکفی غنچه آرزو
آهای شما که عاشقید
حقیقتو به من بگید
حقیقتو به من بگید
عاشق و معشوق کیه؟
مقصد و مقصود چیه؟
درد چیه؟ دوا چیه؟
عابد و معبود کیه؟
بمیرم ای دل ای دل
که آرامش نداری
می سوزی و به جز از
خدا خواهش نداری
نشوندن تو آتیش
تا که بال و پرت سوخت
الهی من بمیرم
که آسایش نداری
ای دریغا چه روزایی
که گذاشتی پشت سر
امروز از دیروز وفردا
از همیشه خسته تر
وای بهاران گذشت
وای چه آسان گذشت
تا به کی جستجو؟
جستجو؟
کو حقیقت کجاست؟
کی پریشان ماست؟
بشکفی غنچه آرزو
آهای شما که عاشقید
حقیقتو به من بگید
حقیقتو به من بگید
عاشق و معشوق کیه؟
مقصد و مقصود چیه؟
درد چیه؟ دوا چیه؟
عابد و معبود کیه؟