دانلود آهنگ سیاویش قمیشی چشم انتظار

دانلود آهنگ سیاویش قمیشی چشم انتظار

 

Audio

 

Video

Lyrics

ای که سیاهه چشمات همرنگ روزگارم

از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم

هزار تا وعده دادی نیومدی مارو کاشتی

این دل مهربونو چشم‌انتظار گذاشتی

برای بی‌وفایی هزار بهونه داری

هزار و یک شکایت از این زمونه داری

چشم‌انتظارم نذار تاریک و تارم نذار

بیشتر از این غصه رو رو کوله‌بارم نذار

چه روز و روزگاریه وای چه شبای تاریه

دل پی بی‌قراری و عاشق ما فراریه

اون روز و روزگاری بود زمستون و بهاری بود

تو شادی و تو غصه‌مون حال و هوای یاری بود

برای بی‌وفایی هزار بهونه داری

هزار و یک شکایت از این زمونه داری

چشم‌انتظارم نذار تاریک و تارم نذار

بیشتر از این غصه رو رو کوله‌بارم نذار
چشم‌انتظارم نذار تاریک و تارم نذار

بیشتر از این غصه رو رو کوله‌بارم نذار

برای بی‌وفایی هزار بهونه داری

هزار و یک شکایت از این زمونه داری

چشم‌انتظارم نذار تاریک و تارم نذار

بیشتر از این غصه رو رو کوله‌بارم نذار

آکورد

A                             Dm
ای که سیاهه چشمات همرنگ روزگارم
 
Dm                      C
از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم
 
A                                 Dm
هزار تا وعده دادی نیومدی مارو کاشتی
 
Dm                           C            A
این دل مهربون و چشم‌ انتظار گذاشتی
 
Dm                    A    Dm
برای  بی‌ وفایی هزار بهونه داری
 
Dm                        A     Dm
هزار و یک شکایت از این زمونه داری
 
A                             Dm
ای که سیاهه چشمات همرنگ روزگارم
 
Dm                      C
از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم
 
A                                 Dm
هزار تا وعده دادی نیومدی مارو کاشتی
 
Dm                          C            A
این دل مهربون و چشم‌ انتظار گذاشتی
 
Dm                    A    Dm
برای بی‌ وفایی هزار بهونه داری
 
Dm                       A     Dm
هزار و یک شکایت از این زمونه داری
 
Dm                  A              Dm
چشم‌ انتظارم نذار تاریک و تارم نذار
 
Dm                A             Dm
بیشتر از این غصه رو رو کوله‌ بارم نذار
 
Bb                        C              Dm
چه روز و روزگاریه وای چه شبای تاریکه
 
A        Gm                 Bb
دل پی بی‌ قراری و عاشق ما فراریه
 
Bb                          C                    Dm
اون روز و روزگاری بود زمستون و بهاری بود
 
A             Gm                Bb
تو شادی و تو غصه‌مون حال و هوای یاری بود
 
… برای بی‌وفایی هزار