دانلود آهنگ سیاوش قمیشی مرهم همراه متن

دانلود آهنگ سیاوش قمیشی مرهم همراه متن

 

Audio

Video

Lyrics

واسه بی تابی روزهای پر از حسرت و اه
واسه بی خوابی چشمهای ترو خیره براه.
واسه سنگینی اوار تنگه غروب
واسه دلگیری بارون تو شب غربت ماه
واسه من مرهم زخمم غزل و ترانه شد
تب پر شور نوشتن یه شروع تازه شد
میخوام قصمو بدونن همه شب زدها
قصه غروب پاییز که پر از ستاره شد
قصه غروب پاییز که پر از ستاره شد
ای که تن دادی به حجم قفس گذشتها
بزار زیبایی حست بشه متن قصه ها
بشه الهام به شعر و نقشی روی بوم
بشه نغمهای ساز و نفس ترانه ها
واسه من مرهم زخمم غزل و ترانه شد
تب پر شور نوشتن یه شروع تازه شد
میخوام قصمو بدونن همه شب زدها
قصه غروب پاییز که پر از ستاره شد
قصه غروب پاییز که پر از ستاره شد

آکورد

Am

   واسه بی تابی

G

   روزای پر از حسرت و آه

F

    واسه بی خوابی

Am       Dm

   چشمای ترو خیره براه

Am

   واسه سنگینی

G

   آوار غم تنگه غروب

F

   واسه دلگیری

E                 Dm

   بارون تو شب غربت ماه

G

   واسه من مرهم

F

   زخمم غزل و ترانه شد

G

   تب پر شور

F

   نوشتن یه شروع تازه شد

G

   میخوام قصمو

Am         Dm

   بدونن همه شب زده ها

F         G     Am

   قصه غروب پاییز

Am

   که پر از ستاره شد

F         G     Am

   قصه غروب پاییز

Am

   که پر از ستاره شد

Am

   ای که تن دادی

G

   به حجم قفس گذشتها

F

   بذار زیبایی

Am           Dm

   حست بشه متن قصه ها

G

   بشه الهام به شعرو بشه

F

   نقشی روی بوم

F

   بشه نغمه های

E         Dm

   ساز و نفس ترانه ها

G

   واسه من مرهم

F

   زخمم غزل و ترانه شد

G

   تب پر شور

F

   نوشتن یه شروع تازه شد

G

   میخوام قصمو

Am         Dm

   بدونن همه شب زده ها

F         G     Am

   قصه غروب پاییز

Am

   که پر از ستاره شد

F         G     Am

   قصه غروب پاییز

Am