دانلود موزیک ویدیو رفتی و نوشـتی که از دوری من ملالی نیست رفتی با یکی دیگه دوست شدی هیچ خیالی نیست از شادمهر

شادمهر

دانلود موزیک ویدیو درگیر رویای توام منو دوباره خواب کن دنیا اگه تنهام گذاشت تو منو امتخاب کن از شادمهر

دانلود موزیک ویدیو درگیر رویای توام منو دوباره خواب کن دنیا اگه تنهام گذاشت تو منو امتخاب کن از شادمهر

دانلود موزیک ویدیو کجای لحظه هامی تو که هر جارو بگی گشتم – گمت کردم – از شادمهر

دانلود موزیک ویدیو کجای لحظه هامی تو که هر جارو بگی گشتم – گمت کردم – از شادمهر

دانلود آهنگ دستتو ول میکنم اگه میتونی برو – تجربه کن – از شادمهر عقیلی

دانلود آهنگ دستتو ول میکنم اگه میتونی برو – تجربه کن – از شادمهر عقیلی

دانلود موزیک ویدیو تا حرف عشق میشه من میرم من سخت از این حرفا دورم – این روزگار بد کرده با قلبم کم بوده از این زندگی سهمم – رابطه – از شادمهر

دانلود موزیک ویدیو تا حرف عشق میشه من میرم من سخت از این حرفا دورم – این روزگار بد کرده با قلبم کم بوده از این زندگی سهمم – رابطه – از شادمهر

دانلود موزیک ویدیو دستتو ول میکنم اگه میتونی برو – تجربه کن – از شادمهر عقیلی

دانلود موزیک ویدیو دستتو ول میکنم اگه میتونی برو – تجربه کن – از شادمهر عقیلی

دانلود موزیک ویدیو یه پنجره با یه قفس یه حنجره بی همنفس – یه شب که مثل مرثیه خیمه زده رو باورم – علامت سوال – از شادمهر

دانلود موزیک ویدیو یه پنجره با یه قفس یه حنجره بی همنفس – یه شب که مثل مرثیه خیمه زده رو باورم – علامت سوال – از شادمهر

دانلود موزیک ویدیو بی اعتمادم کن به همه ی دنیا اینکه با من باش – حالم عوض میشه حرف تو که باشه – از شادمهر

Lyrics
حالم عوض میشه
حرف تو که باشه
بی اعتمادم کن به همه ی دنیا
اینکه با من باش کنار من تنها
کنار من تنها
کنار من تنها
از اولین جمله ات فهمیده بودم زود
عشق های قبل از تو سوء تفاهم بود
اونقدر می خوامت همه باهات بد شن
با حسرت هر روز از کنار ما رد شن
حالم عوض میشه حرف تو که باشه
اسم تو بارونه عطر تو همراشه
اون گوشه از قلبم که مال هیچکس نیست
کی با تو آروم شد؟ اصلا مشخص نیست
بی اعتمادم کن به همه ی دنیا
اینکه با من باش کنار من تنها
کنار من تنها
کنار من تنها
از اولین جمله ات فهمیده بودم زود
عشق های قبل از تو سوء تفاهم بود
حالم عوض میشه حرف تو که باشه
اسم تو بارونه عطر تو همراشه
اون گوشه از قلبم که مال هیچکس نیست
کی با تو آروم شد؟ اصلا مشخص نیست
حالم عوض میشه
حرف تو که باشه
حالم عوض میشه حرف تو که باشه
اسم تو بارونه عطر تو همراشه
اون گوشه از قلبم که مال هیچکس نیست
کی با تو آروم شد؟ اصلا مشخص نیست
حالم عوض میشه

دانلود موزیک ویدیو اون که پشت شیشه شبا سر میذاره – از پشت شیشه ها با رنج بی زبونی میخونه با اشاره حدیث مهربونی – از شادمهر

دانلود موزیک ویدیو اون که پشت شیشه شبا سر میذاره – از پشت شیشه ها با رنج بی زبونی میخونه با اشاره حدیث مهربونی – از شادمهر

دانلود موزیک ویدیو نفسم بند میاد وقتی انقدر زیاد سخته فاصله گرفتن از تو – معروفم که بد عاشق میشم – از شادمهر

دانلود موزیک ویدیو نفسم بند میاد وقتی انقدر زیاد سخته فاصله گرفتن از تو – معروفم که بد عاشق میشم – از شادمهر