دانلود موزیک ویدیو جمعه شبا بی قرارم میگم ای تو خدای زمون – جمعه شبها شب عشق و ستاره و مهتابه – از شهرام صولتی

دانلود موزیک ویدیو جمعه شبا بی قرارم میگم ای تو خدای زمون – جمعه شبها شب عشق و ستاره و مهتابه – از شهرام صولتی

دانلود موزیک ویدیو جمعه شبا بی قرارم میگم ای تو خدای زمون بسه این همه جدایی عاشقا رو به هم برسون – جمعه شبها شب عشق و ستاره و مهتابه جمعه شبها دل هرکی که عاشق بی تابه – از شهرام صولتی

جمعه شبا بی قرارم، میگم ای تو خدای زمون
بسه این همه جدائی، عاشقا رو به هم برسون
جمعه شبا دلم تنگه واسه لحظه ی دیدن تو
وقتی که میرسی از راه، چه قشنگه رسیدن تو
خدایا خدایا برس بداد جوونا، نکن این شبای عشق فردا
جمعه ها رو نگیر از ما
جمعه شبها شب عشق و ستاره و مهتابه
جمعه شبها دل هرکی که عاشق بی تابه
جمعه شبها چشم عاشق بی خوابه، ای خدا
جمعه شبها تا سحر همه دنیا بیداره ، {جمعه شبها}
عاشق از صبح فردا بیزاره، جمعه شبها دل عاشق بی قراره، ای خدا
— —
جمعه شبا بی قرارم، میگم ای تو خدای زمون
بسه این همه جدائی، عاشقا رو به هم برسون
جمعه شبا دلم تنگه واسه لحظه ی دیدن تو
وقتی که میرسی از راه، چه قشنگه رسیدن تو
خدایا خدایا برس بداد جوونا، نکن این شبای عشق فردا
جمعه ها رو نگیر از ما
جمعه شبها شب عشق و ستاره و مهتابه
جمعه شبها دل هرکی که عاشق بی تابه
جمعه شبها چشم عاشق بی خوابه، ای خدا
جمعه شبها تا سحر همه دنیا بیداره ، جمعه شبها
عاشق از صبح فردا بیزاره، جمعه شبها دل عاشق بی قراره، ای خدا
جمعه شبها، شبها، شبها…
جمعه شبها، شبها، شبها…
جمعه شبها، شبها، شبها…
جمعه شبها
جمعه شبها، ای خدا

دانلود موزیک ویدیو ای وای که محبت دیگه بازاری نداره – ای وای ای وای دل بی هم زبون شد – آخر زمون – از مهستی

دانلود موزیک ویدیو ای وای که محبت دیگه بازاری نداره – ای وای ای وای دل بی هم زبون شد – آخر زمون – از مهستی  

دانلود موزیک ویدیو دلم گرفت از آسمون هم از زمین هم از زمون از معین

دانلود موزیک ویدیو دلم گرفت از آسمون هم از زمین هم از زمون از معین