دانلود موزیک ویدیو دلوم بنده دله مو پابنده به تو – روی دریا تو بلم هوای شرجی و گرم – موزیک – از خشایار آذر

دانلود موزیک ویدیو دلوم بنده دله مو پابنده به تو – روی دریا تو بلم هوای شرجی و گرم – موزیک – از خشایار آذر

دانلود موزیک ویدیو وقتی جای خنده غم میشینه روی لبام – تو میتونی غمامو خاک کنی گونه های خیسمو پاک کنی – از شهرام شب پره

دانلود موزیک ویدیو وقتی جای خنده غم میشینه روی لبام – تو میتونی غمامو خاک کنی گونه های خیسمو پاک کنی – از شهرام شب پره

دانلود موزیک ویدیو به سوي تو به شوق روی تو به طرف کوی تو سيپيده دم آيم مگر تو را جويم بگو کجايی از ماندانا خضرایی

دانلود موزیک ویدیو به سوي تو به شوق روی تو به طرف کوی تو سيپيده دم آيم مگر تو را جويم بگو کجايی از ماندانا خضرایی

دانلود موزیک ویدیو ناز چشمای قشنگت منو آروم نمیذاره – ناز گلم اسم قشنگت افتاده روی زبونم – از داوود بهبودی

دانلود موزیک ویدیو ناز چشمای قشنگت منو آروم نمیذاره – ناز گلم اسم قشنگت افتاده روی زبونم – از داوود بهبودی

دانلود موزیک ویدیو دختر همسایه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم از کورس

Lyrics
دختر همسایه شبای تابستونگاهی میومد روی بوم
هردفه یک گلی پرت میکرد میون خونمون
یعنی زود بیا روی بومدلش نمیگرفت اروم
طی میکردم با چابکی پله ها رو 10 تا یکی
تا می رسیدم اون بالا قایم میشد میگفت حالا
اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی اگه راستی مردی
باید دنبالم بگردی
بازیقایم موشک حالی داره با یه دختر بانمک حالی داره
موش موشک اسه برو بازی کردی
اگه پیداش بکنی خیلی مردی
خلاصه اخر پیداش میکردم تا میتونستم نگاش میکردم
میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم
میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم
اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی
اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی
دختر همسا یه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم
هردفعه یک گلی پرت میکرد میون خونمون
یعنی زود بیا روی بوم دلش نمیگرفت اروم
طی میکردم با چابکیپله ها رو ده تا یکی
تامیرسیدم اون بالا قایم میشد میگفت حالا
اگه ر استی مردی باید دنبالم بگردی
اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی
بازی قایم موشک حالی داه با یه دختر بانمک حالی داره
موشموشک اسه برو بازی کردی اگهپیداش بکنی خیلی مردی
خلاصه اخر پیداش میکردم تامیتونستم نگاش میکردم
میگفت دورتبگردم منم دورش میگشتم
میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم

دانلود موزیک ویدیو پشت درو ننداختی ننه – سرمو بگیر روی دامنت – عمرتو گذاشتی به پام دنیا رو میخواستی برام – بوی پیراهن – از معین

دانلود موزیک ویدیو پشت درو ننداختی ننه – سرمو بگیر روی دامنت – عمرتو گذاشتی به پام دنیا رو میخواستی برام – بوی پیراهن – از معین

دانلود موزیک ویدیو روی ابریشم چین نبض صداتو میشه دوخت – -به تو فکر می کنم – شب سپید – از گوگوش

دانلود موزیک ویدیو روی ابریشم چین نبض صداتو میشه دوخت – -به تو فکر می کنم – شب سپید – از گوگوش

دانلود موزیک ویدیو ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما – ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما – ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو وقتی جای خنده غم میشینه روی لبات – تو میتونی – از شهرام شب پره و گروه بلک کتس

دانلود موزیک ویدیو وقتی جای خنده غم میشینه روی لبات – تو میتونی – از شهرام شب پره و گروه بلک کتس

دانلود موزیک ویدیو اومدی باز اومدی پا روی چشمام بذاری از لیلا فروهر

دانلود موزیک ویدیو اومدی باز اومدی پا روی چشمام بذاری از لیلا فروهر