دانلود موزیک ویدیو تیشه به ریشم زدن مردم این زمونه – کبوتری خسته منم دور سرت میگردم یه آشیون ندارم بگو بخدا چه کردم – از شهرام صولتی

دانلود موزیک ویدیو تیشه به ریشم زدن مردم این زمونه – کبوتری خسته منم دور سرت میگردم یه آشیون ندارم بگو بخدا چه کردم – از شهرام صولتی

دانلود موزیک ویدیو تیشه به ریشه ام زدن مردم این زمونه – من و کبوتر – از ساشا

دانلود موزیک ویدیو تیشه به ریشه ام زدن مردم این زمونه – من و کبوتر – از ساشا

دانلود موزیک ویدیو سنگو زدم به تیشه دوست دارم همیشه تپلیه ریزه میزه انقده بلا نمیشه از اندی و کورس

دانلود موزیک ویدیو سنگو زدم به تیشه دوست دارم همیشه تپلیه ریزه میزه انقده بلا نمیشه از اندی و کورس