دانلود موزیک ویدیو ای داد بیداد باز امشب هوا مثل هرشبه از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو ای داد بیداد باز امشب هوا مثل هرشبه از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو به رهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان کز شاخه جدا بود – ای برگ ستم دیده ی پاییزی – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو به رهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان کز شاخه جدا بود – ای برگ ستم دیده ی پاییزی – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت – دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این بیداد – از ابی

دانلود موزیک ویدیو وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت – دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این بیداد – از ابی