دانلود موزیک ویدیو افتادم تو دام عاشقی نفهمیدم نفهمیدم – اونی که حواسش به توست عاشق و خسته ی توست – از سوزان روشن

دانلود موزیک ویدیو افتادم تو دام عاشقی نفهمیدم نفهمیدم – اونی که حواسش به توست عاشق و خسته ی توست – از سوزان روشن

دانلود موزیک ویدیو اونی که میخواستی تو غبارا گم شد – گمشده – از مرجان

دانلود موزیک ویدیو اونی که میخواستی تو غبارا گم شد – گمشده – از مرجان

دانلود موزیک ویدیو هنوز این دیوار سنگی سایبونه واسه من – اما اونی که بودیم دیگه نیستیم واسه هم – چی بگم – من از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو هنوز این دیوار سنگی سایبونه واسه من – اما اونی که بودیم دیگه نیستیم واسه هم – چی بگم – من از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو اونی که از همه شیرین تره رفته – اونی که مثل فرشته واسه من عشق و نوشته – دیگه رفته – از سامان

دانلود موزیک ویدیو اونی که از همه شیرین تره رفته – اونی که مثل فرشته واسه من عشق و نوشته – دیگه رفته – از سامان