دانلود موزیک ویدیو یکی تو فکر عشقه یکی تو فکر یاره – شب پرستاره – از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو یکی تو فکر عشقه یکی تو فکر یاره – شب پرستاره – از حمیرا

 

Audio

لینک دانلود کیفیت 128

Video

 

Lyrics

یکی تو فکر عشقهیکی تو فکر یاره
یکی همیشه مست ویکی منم که بی تو بی قراره
یکی منم که بی تو بی قراره
یکی رسید به یارشیکی در انتظارش
یکی داره می خندهبه روزگاری که وفا نداره
به روزگاری که وفا نداره
دلم می خواد که امشبامشب پر ستاره
بهتبگم عزیزمعاشقتم دوباره باز دوبارهباز دوباره
می گیرم دست تو رو کهبگمعزیز من
دیگهتو دفتر دلاسم عشقوخط نزن
هرکسی عشق شناختیه گل شقایقه
بخون از ترانه هام واسه هر کی عاشقه
واسه هر کی عاشقه
دلم می خوادکه امشب امشب پر ستاره
بهت بگمعزیزم عاشقتمدوبارهباز دوبارهباز دوباره