دانلود موزیک ویدیو یه آسه یه شاه یه سرباز – تویی تویی قمار باز با یک دل هوس باز – از سوزان روشن

دانلود موزیک ویدیو یه آسه یه شاه یه سرباز – تویی تویی قمار باز با یک دل هوس باز – از سوزان روشن

longday


Audio

 

Video

 

Lyrics

 

یه آسه
یه آسه
یه شاهه
یه آسه، یه شاهه، یه سرباز
قمار بازه، قمار بازه، قمار باز
10 و 10، نُه و نُه، یه هشتو
گرفتن به بازی سرنوشتو
یه آسه، یه شاهه، یه سرباز
قمار بازه، قمار بازه، قمار باز
10 و 10، نُه و نُه، یه هشتو
گرفتن به بازی سرنوشتو
تویی تویی قمار باز، با یک دل هوس باز
همون دلی که گفته عاشق طاقِ جفته
بوسه بزن به طاست شاید که شانس بیاره
بوسه بزن رو لب هام عشق هم یه جور قماره
دل بازیگوش تو هر دم سازی میگیره
مثه خاج و دل و پیک، تو رو بازی میگیره
یه آسه، یه شاهه، یه سرباز
قمار بازه، قمار بازه، قمار باز
10 و 10، نُه و نُه، یه هشتو
گرفتن به بازی سرنوشتو
یه آسه، یه شاهه، یه سرباز
قمار بازه، قمار بازه، قمار باز
10 و 10، نُه و نُه، یه هشتو
گرفتن به بازی سرنوشتو
منم بی بی عشقت، تویی شاه دل من
گرفتار و اسیرم که گمراهه دل من
تموم هستی تو یه دسته و یه بازی
یه لحظه روی شانسی، دلم میگه میبازی
یه آسه، یه شاهه، یه سرباز
قمار بازه، قمار بازه، قمار باز
10 و 10، نُه و نُه، یه هشتو
گرفتن به بازی سرنوشتو
یه آسه، یه شاهه، یه سرباز
قمار بازه، قمار بازه، قمار باز
10 و 10، نُه و نُه، یه هشتو
گرفتن به بازی سرنوشتو
آسه
شاهه
یه آسه
یه شاهه
میترسم از عشق تو چون عاشق قماری
میترسی عاشق بشی، همیشه در فراری
تو آسمون عشقت، منم مثل پرنده
برای دلسپردن، منم آسه برنده
دل بازیگوش تو هر دم سازی میگیره
مثه خاج و دل و پیک، تو رو بازی میگیره
یه آسه، یه شاهه، یه سرباز
قمار بازه، قمار بازه، قمار باز
10 و 10، نُه و نُه، یه هشتو
گرفتن به بازی سرنوشتو
یه آسه، یه شاهه، یه سرباز
قمار بازه، قمار بازه، قمار باز
10 و 10، نُه و نُه، یه هشتو
گرفتن به بازی سرنوشتو
یه آسه