دانلود موزیک ویدیو چشمای من میل به گریه داره می خواد بباره – زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام گوشه زندون غم دست و پا بسته ام – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو چشمای من میل به گریه داره می خواد بباره – زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام گوشه زندون غم دست و پا بسته ام – از شکیلا

Audio

لینک دانلود

Video


Lyrics

زندگی آی زندگی
چشمهای من میل به گریه داره، می خواد بباره
دل نمی دونی که چه حالی داره، چه حالی داره
غصه بجز گریه دوا نداره، خدا نداره
هرچی توی دنیا، غمه، مال منه، روزی هزار بار، دل من می شکنه
دل دیگه اون طاقت ها رو نداره، خدا نداره،
پشت سر هم داره بد می آره، خدا می آره
از در و دیوار واسه دل می باره، خدا می باره
زندگی، آی زندگی، خسته ام، خسته ام، گوشه زندون غم، دست و پا بسته ام
زندگی، آی زندگی، خسته ام، خسته ام، گوشه زندون غم، دست و پا بسته ام
هرچی توی دنیا، غمه، مال منه، روزی هزار بار، دل من می شکنه
دل دیگه اون طاقتها رو نداره، خدا نداره
پشت سر هم داره بد می آره، خدا می آره
از در و دیوار واسه دل می باره، خدا می باره