دانلود موزیک ویدیو پر دلشوره شدم پر تشویش همه تنم آتیش – تب تند تنم یه تابسون تو چشام اینو بخون انگار عاشق شدم عاشق – روح شیطون – از سوزان روشن

دانلود موزیک ویدیو پر دلشوره شدم پر تشویش همه تنم آتیش – تب تند تنم یه تابسون تو چشام اینو بخون انگار عاشق شدم عاشق – روح شیطون – از سوزان روشن

 

َAudio

Video

Lyrics

 

پردلشوره شدم پرتشویش
همه ی تنم اتیش انگارعاشق شدم عاشق
تن من زلزله بارون من عاشق چیشده که شدم گنگو پریشون
یه چیزتازه ی مهمون میگرده تو حسم
که مثل حس بلوغه چجوری بگم چیه اون
نکنه وسوسه باشه شده باسادگی ماخون
مثل سیب سرخ حوا شد ازدسش پشیمون

تب تنده تنم یه تابسون تو چشام اینو بخون
نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده