دانلود موزیک ویدیو وقتی گل سرخ آوردی برام – وقتی سحر شد بیا در بزن – از نوش آفرین

دانلود موزیک ویدیو وقتی گل سرخ آوردی برام – وقتی سحر شد بیا در بزن – از نوش آفرین

 

 

Audio

Video

Lyrics

وقتی گل سرخ آوردی برام
بوی گل سرخ گرفت سر تا پام
مثل گل سرخ دلم تازه شد
پیرهن گل رو تنم اندازه شد
گفتی از عشق و دلم آب شد
این دل آروم چه بیتاب شد
ماه منو دعوت به مهتاب کرد
عطر گل سرخ منو خواب کرد
وقتی سحر شد بیا در بزن
مثل سپیده به من سر بزن
عطر تنم رو خریدار باش
وای نه خریدار، طلبکار باش
وقتی سحر شد…
قامتم از عشق پریوار شد
زلفکم از عشق چه تابدار شد
گوشه لبهام عسلپاره شد
تک تک حرفام غزلواره شد
وقتی سحر شد بیا در بزن
مثل سپیده به من سر بزن
عطر تنم رو خریدار باش
وای نه خریدار، طلبکار باش
وقتی سحر شد بیا در بزن
مثل سپیده به من سر بزن
وقتی سحر شد…
گفتی از عشق و دلم گوش کرد
هر چیو جز عشق فراموش کرد
شب گل سرخت رو بالینمه
شاهد رؤیای شیرینمه
وقتی سحر شد بیا در بزن
مثل سپیده به من سر بزن
عطر تنم رو خریدار باش
وای نه خریدار، طلبکار باش
وقتی سحر شد بیا در بزن
مثل سپیده به من سر بزن
وقتی سحر شد