دانلود موزیک ویدیو هنوز این دیوار سنگی سایبونه واسه من – اما اونی که بودیم دیگه نیستیم واسه هم – چی بگم – من از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو هنوز این دیوار سنگی سایبونه واسه من – اما اونی که بودیم دیگه نیستیم واسه هم – چی بگم – من از حمیرا

Audio

Video

Lyrics

هنوز این دیوار سنگی سایبونه واسه من
سقف کوتاه اتاقم آسمون واسه من
هنوز اون پرده همون رنگه همون رنگ کبود
با همون شکل قدیمی با همون نقشی که بود
اما ما اونی که بودیم دیگه نیستیم واسه هم
تو خودت اینو میدونی چی بگم من چی بگم

گله ها خیلی زیادن قد دیوارای شهر
چی بگم گفتنی ها همیشه تلخن مثل زهر
هنوز آیینه رو طاقچه است هنوز عکس ها رو دیواره
هنوزم پنجره بسته است با من کاری نداره
اما ما اونی که بودیم دیگه نیستیم واسه هم
تو خودت اینو میدونی چی بگم من چی بگم