دانلود موزیک ویدیو همین امشب فقط امشب فقط هم بغض من باش – رو گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت – ای جان جانان – عطر تو – از ابی

دانلود موزیک ویدیو همین امشب فقط امشب فقط هم بغض من باش – رو گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت – ای جان جانان – عطر تو – از ابی

Audio

Video

Lyrics