دانلود موزیک ویدیو هستم با تو بدون تا زنده هستم – اولین عشق واسه همیشه نه نمیزارم بری بی تو نمیشه – از شراره

دانلود موزیک ویدیو هستم با تو بدون تا زنده هستم – اولین عشق واسه همیشه نه نمیزارم بری بی تو نمیشه – از شراره


Audio
Video

Lyrics

متن آهنگ شراره اولین عشق – هستم با تو بدون تا زنده هستم

هستم با تو بدون تا زنده هستم نشکنم عهدی را که با تو بستم

اولین عشق واسه همیشه نه نمیزارم بری بی تو نمیشه

میخوام تا هستم مال تو باشم لحظه لحظه شب و روز با تو باشم فقط با تو تنها با تو

No no no baby i wont let you go

No no no baby i wont let you go

هر شب تو فکر تو با چشم بیدار نمیره از یادم لحظهء دیدار

اولین عشق واسه همیشه نه نمیزارم بری بی تو نمیشه

میخوام تا هستم مال تو باشم لحظه لحظه شب و روز با تو باشم فقط با تو تنها با تو

No no no baby i wont let you go

No no no baby i wont let you go

تا که خورشید هست و ماه و ستاره هستم با تو هر جا سایه به سایه

اولین عشق واسه همیشه نه نمیزارم بری بی تو نمیشه

میخوام تا هستم مال تو باشم لحظه لحظه شب و روز با تو باشم فقط با تو تنها با تو

No no no baby i wont let you go

میخوام تا هستم مال تو باشم لحظه لحظه شب و روز با تو باشم فقط با تو تنها با تو

No no no baby i wont let you go

No no no baby i wont let you go

No no no baby i wont let you go

دانلود آهنگ شراره اولین عشق – هستم با تو بدون تا زنده هستم