دانلود موزیک ویدیو نمیدونم کدوم شب بود – خدا یارم شد و عشق و گذاشت بر سر راهم – از لیلا فروهر

دانلود موزیک ویدیو نمیدونم کدوم شب بود – خدا یارم شد و عشق و گذاشت بر سر راهم – از لیلا فروهر

 

Audio
 

Video

 

Lyrics

نمیدونم کدوم شب بود
که دل آشفته در تب بود
شکایت مهر این لب بود
خدا شاهدم اون شب بود
بهش گفتم خدا یاری
فراموش کن گرفتاری
تو خواب دارم منم یاری
ولی تنهام تو بیداری
خدا یارم شدو
عشقو گذاشت بر سر راهم
سفر کردی توی دل من
از راه نگاهم
خدا یارم شدو
عشقو گذاشت بر سر راهم
سفر کردی توی دل من
از راه نگاهم
نمیدونم کدوم شب بود
که دل آشفته در تب بود
شکایت مهر این لب بود
خدا شاهدم اون شب بود

دلم عاشق شد و من بیقرارم
دیگه یک سر سوزن غم ندارم
یارم عاشقترین تو دنیا بهترین
اونم دنیا رو انگار تو چشم من می بینه
یارم عاشقترین تو دنیا بهترین
اونم دنیا رو انگار تو چشم من می بینه
خدا یارم شدو
عشقو گذاشت بر سر راهم
سفر کردی توی دل من
از راه نگاهم
خدا یارم شدو
عشقو گذاشت بر سر راهم
سفر کردی توی دل من
از راه نگاهم
نمیدونم کدوم شب بود
که دل آشفته در تب بود
شکایت مهر این لب بود
خدا شاهدم اون شب بود

آخه یارم شده دار و ندارم
دیگه با غصه من کاری ندارم
حالا عشق سر کاره آره فصل بهار
دیگه سایه غصه تو جاده فراره
حالا عشق سر کاره آره فصل بهار
دیگه سایه غصه تو جاده فراره
خدا یارم شدو
عشقو گذاشت بر سر راهم
سفر کردی توی دل من
از راه نگاهم
خدا یارم شدو
عشقو گذاشت بر سر راهم
سفر کردی توی دل من
از راه نگاهم
نمیدونم نمیدونم نمیدونم
کدوم شب بود
نمیدونم نمیدونم نمیدونم
کدوم شب بود
نمیدونم کدوم شب بود
که دل آشفته در تب بود
شکایت مهر این لب بود
خدا شاهدم اون شب بود
بهش گفتم خدا یاری
فراموش کن گرفتاری
تو خواب دارم منم یاری
ولی تنهام تو بیداری